Eğitim ve Öğretim
KÖYÜMÜZDE EĞİTİM VE EĞİTİMİN ORANI
 
Köyümüzde okumuşluğu yani okur yazar durumunu 2 temel başlıkta mütalaa etmek gerekir.
 
1-Eski Eğitim (Arapça)
2-Yeni Eğitim (Türk Alfabesi)
 
1- Eski Eğitim (Arapça)
Köyümüzün orta kuşağının bir bölümü Arapça (Eski yazı) okuma yazmayı Arapça eğitim gören köy imamlarından öğrenmişler. Bu eğitimi alan insanlarımızın bir bölümü bu eski arapça öğretimin sonunda kuran okumayı da öğrenmişler. Ayrıca bir kısmı yazmasını da kavramışlar. Günümüzde bile bu eğitimi iyi kavrayan vatandaşlarımız da var. Yaşamakta olanlar dini günlerde ve özel günlerde kuran okumaktadırlar. Tam aslına uygun telaffuz etmektedirler.
         
           Kim bunlar?-Başlıcaları:
           
1-     Hasan İşeri
2-     İrfan Gençoğlu
3-     Halil Karagöz
4-     Muharrem Gül
5-     Sadık Gül – Nuriye Gül
6-     İsmail İşeri
7-     Ali Bozkurt
8-     Satılmış İnce (Genç kuşak)
            
Yine genç nesillerden Satılmış İnce imam hatip okulunu bitirerek Arapça eğitimi alarak köyümüze güzel bir hizmet vermektedir.
            
Not: Köyümüzde dini işleri cami hizmetini devletin maaşlı görevlendirdiği imamlar yürütmektedir.
 
2-Türkçe Eğitim: 
    
Cumhuriyetimizin ilanıyla Türkiye’nin her tarafında harf eğitimi ilkesi ışığında yeni Türk alfabesi dediğimiz 29 harfli alfabeden yararlanarak eğitim ve öğretime başlandığı görülmektedir. Bu eğitimin uygulanması köyümüze çok geç ulaştığı görülmektedir. Uzun yıllar ne eski Arapça eğitimi yapılmış nede yeni Türk alfabesi metodu uygulanmıştır.
 
Birçok insanımız okuma yazmayı askerlik ocağında öğrendikleri gözlenmektedir. Kimisi de okuma yazmayı askerden gelenlerden öğrenmiş. Bu okuma yazma sadece mektup türü veya derdini anlatacak yazma düzeyinde kalmış. Bunu da şu kıstastan anlıyoruz. 60 yaşın üzerinde devlet teşkilatında çalışan veya çalışıp ta emekli olmuş bir kamu görevlisine rastlanmamıştır. Bu durum köyümüz için bir eğitim kaybıdır. Başka bir anlatımla talihsizliktir.
 
KÖYÜMÜZDE GERÇEK EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
 
Köyümüzde Cumhuriyet yasalarına göre eğitim ve öğretim ta ki 1960 yılına kadar gerçek anlamda faaliyete geçememiş. Bunda dönemin muhtarlarının ihmalciliği yatmaktadır. Çünkü Cumhuriyet 1920’de ilan ediliyor. Köyümüze ilk öğretmen 1960’da geliyor. Aradan yaklaşık 40 yıl geçiyor. Demek ki 40 sene köyümüzde eğitim adına bir adım atılmamış.
       
1960 yılında ihtilal oluyor. Dönemin devlet yöneticileri okulu olmayan tek bir köy kalmayacak adı altında Eğitim seferberliği (Okuma yazma kampanyası) başlatıyor. Ne yazık ki gerçek öğretmen sayısı çok az. Eğitim seferberliğinin amacına ulaşması için akıllı bir adım atılıyor. Devlet Türk Silahlı Kuvvetlerinden yararlanma projesini ortaya koyuyor. Subay düzeyinde ordu mensuplarının bir bölümünü köylere öğretmen olarak atama yapıyor. İşte Rahmetli Dursun Yerlikaya’nın çabaları sonucu köyümüzde eğitime başlanması için ilk adım atılıyor. Aklımda kaldığı kadarıyla en son bizim köye okul yapılma teşebbüsü girişimi yapılıyor.
            
İLK DÖNEM ÖĞRENCİLER VE İLK SINIF
 
Aşağıdaki liste sıra numarası ile köyümüzün ilk öğrencileridir. 1960 yılında köyümüze ilk gelen öğretmen Denizli-Kızılhisar’dan Faik Benlioğlu’dur. (Bu öğretmen askerdir.) Eğitime ilk olarak Hüseyin İşeri’nin evinin yerinde bulunan eski 2 katlı binada başlandı. 8 - 9 yaş ve 10 yaşındakiler okula kayıt edildiler.
 
Aşağıdaki listede şanslı olan 34 öğrenciden daha şanslı iki öğrenci vardır. Bunlar köyümüzde okul olmadığı için Sarıalan köyünde okuyan Hüseyin İLTER ve Halis İNCE’dir.

 
No Adı ve Soyadı Açıklama
1 Ahmet YAMAN  
2 Ali YÜKSEL  
3 Memduh İŞERİ  
4 Mahmut POLAT  
5 Mustafa GENÇOĞLU  
6 Sefer ÇELİK  
7 Hasan ÇELİK  
8 Sati POLAT  
9 Şehriban GÜL  
10 Sadık YERLİKAYA (Arap)
11 Ali YERLİKAYA  
12 Mehmet DOĞRU  
13 Sadık KARAGÖZ  
14 Mehmet YERLİKAYA  
15 Musa DEMİR  
16 Sadık İŞERİ (Doktor)
17 Sadık YERLİKAYA (Yalınayak)
18 Yunus BOZKURT  
19 Esat BOZKURT  
20 Melek ÇELİK  
21 Sati GENÇGÜL  
22 Niyazi GENÇGÜL  
23 Mahmut GENÇGÜL  
24 Ali GÜL  
25 Hüseyin GÜL (Kocaoğlan)
26 Sati İLTER (Selmanın)
27 İsmail GÜL  
28 Yayla GÜL  
29 Fadime ÇELİK  
30 Haydar GÜLER  
31 Ali ÇELİK  
32 Sati YERLİKAYA (Çiyan)
33 Ahmet KARAKURT  
34 Cuma ÖZ  
Cumhuriyetin ilk öğrencilerinden olan köyümüz okulundan orta-lise ve yüksek okulda okuma şansı bulan öğrenciler ve ilk kamu görevlisi memur olan kişiler aşağıdaki gibidir.
O dönemin öğrencilerinden %50 ‘si başarılıydı. Ama ne yazık ki hemen, hemen hepsi ekonomik nedenlerden birazda ailelerin eğitimin önemini kavrayamadıklarından aileleri tarafından okullara gönderilemedi.
KÖYÜMÜZDE EĞİTİMİN GENEL DURUMU
1960 yılında yeni eğitime başlamış ilk mezunlarını 1965’te vermiş olduğunu göz önüne aldığımızda bu eğitimi ileriki yıllara yaydığımızda ilk memurunu 1972 yılında vermiştir. Bir kaç insanda 1976 yılında memur olmuş. Aradan geçen yıllara bakıyoruz ta ki 1980’lere kadar gözle görülür ne bir öğretmen ne bir doktor ne bir mühendis v.s çıktığını göremiyoruz. Bunun açıklaması şu köyümüz insanının eğitim ve öğretime gerçek değeri ve önemi vermediği görülmektedir. Buda eğitim adına üzücü bir tablodur. Yaklaşık 30 yıl eğitim adına kalitesiz geçmiştir.
 
Eğitim Adına Durum Değişiyor
 
Son 40-45 yılları arasında eğitimde beklenmedik bir iyileşme, ilerleme olduğu gözden kaçmıyor. Köyümüz insanları köyden kente taşınınca gelir düzeyleri biraz olsun düzelince eğitime haklı baktıkları görülmektedir. Bu gelişme çok güzel bir başlangıç yapıyor. Yeni teknik alanlardan da faydalanılarak okuma ve eğitim kalitesinin yükseldiği birdönem olarak göze çarpmaktadır. 1980-1990 ve 2000’li yıllar köyümüzün eğitim noktasının en yüksek değerde olduğu bir dönem olarak görünmektedir.
 
Köyümüzde Eğitim Nerelerde Yapılmıştı
 
1- 1960 yılında ilk defa şimdi Hüseyin İşeri’nin evinin yerinde 2 katlı çardak bina vardı. Bu binanın bir odasında eğitim yapılmıştır. (ilk başlayanlar)
2- 1962 yılında şimdi Filiz’in Arabın Hasan’dan aldığı binanın alt katında
3- 1963 yılında yeni yani şimdiki okul devlet tarafından yapılmıştır. Demek ki 3 tane mekan da Eğitim ve öğretim yapıldığı görülmektedir. 
 

 TOKAT TURHAL DERBENTÇİ KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU

Yapılış Tarihi 1963
KÖYÜMÜZ OKULUNDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER 
1-      Faik BENLİOĞLU             Denizli
2-      Sefer AYDOĞDU              Tokat
3-      Sami ŞAHİN                      Tokat
4-      Şaden AKYÜREK            
5-      Sevinç YAVEROĞLU
6-      Semiha ÇİLESİZ
7-      Nuran AKYAR
8-      Remziye KANDEĞER
9-      Muharrem YAVUZ
10-   Celal ŞEN
11-   Haşim GÜNAYDIN
12-   Ali GÜNDOĞDU
13-   Memduh İŞERİ                 
14-   Gülcihan ÇELİK
15-   Hacı DUMLUPINAR
16-   Fatma GÖNÜL ERGEZER
17-   Kadir KAÇAN
18-   Ahmet KIZILCA
19-   Aydın KAHRAMAN
20-   Abbas GÜMÜŞ
21-   Hadi BAŞ
22-   Hasan ALDEMİR
23-   Hasan ÇENGEL
24-   İbrahim KÖKSOY
 2007 Eğitim ve öğretim yılında öğrenci yetersizliği yüzünden köyümüz okulu Eğitim ve öğretime kapanmıştır.