Giyim ve Kuşam

Hiç şüphe yok ki köyümüzdeki eski ve yeni giyim kuşam çevre köylere dolayısıyla bulunduğu bölge giyim ve kuşamlarından soyutlanamamıştır. Giyim şeklinin bölgenin etkisi altında kaldığı bir gerçektir. Ne yazık ki eski giyim şekli uzun yıllar sürmüş. Ta ki TURHAL Şeker Fabrikasının faaliyete başlamasıyla çevrede olduğu gibi bizim köyümüzde de eski giyim şekli yeniliğe doğru yol almaya başlamıştır.

Kadınlarda Giyim

Baştan aşağı sıraladığımda:

a) Tülbent (örtü):
Oyalı tülbentler daha çok beyaz renkliymiş.Zevklerine göre bu tülbentlerin kenarları iplik çeşitlerinden oya ile süslenirmiş.Bugün bile hala azda olsa kullanıldığı görülmektedir.
b) Çiçekli Örtü (Tülbent):
Buna YAZMA denirmiş.
c) Şimdi benzer kırmızı renkli kenarları çeyrek paralarla süslenmiş baş giysidir. Daha çok alına gelen tarafı paralarla süslüdür.
d) Bürük: 1,5 metre uzunluğundadır. Tülbent’ in üstüne giyilmiş. Son yıllarda tamamen görülmemektedir.
e) Siyah Renkli İpek Çarşaf:
Tepeden ayak bileklerine kadar uzanan bir giysidir.köyümüzde çarşaf da uzun
yıllar giyilmiş buda baştan ayak bileklerine kadar uzanırmış.
f) İşlik:
Kolları el bileklerinden düğmeli.Önü ‘V’ harfi şeklinde bele kadar giyilen bir elbise çeşididir.
g) Çorap:Eskiden iplikten örülen çeşitli renklerde bu çorabın renklisine ALACA denirmiş.
h) Ayakkabı:
İçi keçeli lastik o dönemlerde buna kara lastik denirmiş.
Erkeklerde Giyim :
Çok eski dönemlerde daha çok (sarık) denilen yani başa sarılarak giyilen uzun kumaş parçası. Elbise olarak normal ceket pantolon giyildiği söyleniyor. Ayrıca erkekler zıvga denilen pantolon giyerlermiş. Bu pantolonun özelliği dizden aşağısı dar ve düğmeli – dizden yukarısı geniş üçgen şeklinde yana doğru geniştir. Ayrıca yünden dokuma yine dizden aşağısı dar yukarısı geniş elbise giydikleri olurmuş.
Çarık:
Hayvan dersinden yapılan bir nevi ayakkabıdır. Ucu sivri üstü açık ayakta durması için yanlardan iplerle bağlamalı.
Gerek Cumhuriyet devrimi yasalarının getirdiği yasaklamalar ,gerekse yöremizde Turhal Şeker Fabrikasının değişime etkisi olduğu gibi giyimide bölgede etkilemiş. Dolayısıyla köyümüzü de etkilemiş. Hem kadın hem erkek giyim ve kuşamında bugünkü giyilen elbise çeşitliğine gelindiği gözlenmektedir.