İdare Şekli

KÖYÜMÜZÜN İDARİ ŞEKLİ VE YÖNETİMİ

 
Köyümüz T.C. Anayasasında belirtilen maddelere göre yürütülmektedir. Ancak Rıza ÇELİK dönemine kadar Muhtarlık seçimleri köy odasında toplanılarak; kaç tane muhtar adayı var ise bu adaylar köylülerimizin onayına sunularak parmak oylaması ile en çok oy çokluğunu alan Muhtar adayı Köyün Muhtarı seçilirdi.
 
            Mehmet DEMİREL zamanında köy okuluna sandık kurularak gizli oy açık tasnif ile sandıktan en çok çıkan oyu alan Muhtar adayı köyümüz muhtarı seçilmiştir. Buna göre bugüne kadar Köy Muhtarlığını yapmış Muhtarlarımız aşağıdaki gibidir.
 
1-      ABDOĞ DUR
2-      YANBAŞ
3-      MEHMET POLAT               (Engür)
4-      AHMET YERLİKAYA       (Arap)
5-      HAYRİ YAMAN                 (Durbaba’nın Hayri)
6-      İSMAİL POLAT                  (Gazi)
7-      RIZA GÜL                           (Çorçil-2 devre yapmış)
8-      DURSUN GÜLER               (Hopala)
9-      MEHMET GÜL                    (Yarımağa)
10- RIZA ÇELİK                     
11- MEHMET DEMİREL          (Tembel)
                 12-  DURSUN YELİKAYA       (Yalınayak-2 devre yapmış)
                 13-  HÜSEYİN POLAT              (Kazinin Hüseyin)
                 14-  SADIK GÜL                        (Kocaali-Atanma ile...)
                 15-  SADIK İŞERİ                      (Gödek-Atanma ile ...)
                 16-   ALİ GÜL                              (Köy ağası-11 yıl)
                 17-  MUSTAFA DEMİREL        (Tembelim Mustafa-15 yıl)
                 18-  AHMET DUR                      (Filizin Ahmet)
                 19- MUSTAFA ÇELİK
 
ve 30 Mart 2014 seçim sonuçlarına göre yeni Muhtarımız Ali GENÇOĞLU seçilmişlerdir. Yeni Muhtarımıza görevinde başarılar dileriz.
 
KÖY MUHTARLIĞI VE HEYETİ
Adı Soyadı Görevi
ALİ GENÇOĞLU Köy Muhtarı
    Köy Heyeti
     
    Köy Heyeti
    Köy Heyeti